Co vše je zapotřebí k vyřízení žádosti o hypotéku

Máte vybranou konkrétní nemovitost a prostudovali jste si několik nabídek hypotečních úvěrů. Zjistili jste si nejvýhodnější podmínky a nyní se chystáte podat žádost o úvěr. Co vše budete k žádosti potřebovat a na co se připravit?

Hypoteční úvěr pro jednotlivce

Osoba, která si bude danou nemovitost kupovat jako jednotlivec, bude předkládat dokumenty, které se týkají jen jedné osoby a konkrétní nemovitosti. Prvním dokladem je občanský průkaz nebo pas, banka si pořizuje jeho kopii a tu si s vaším souhlasem ukládá. Nyní pracovník banky přistoupí k sepsání konkrétní žádosti o úvěr. V ní doplní údaje o vaší osobě a také výši vaši aktuálních závazků. Tedy měsíční splátky ostatních úvěrů nebo částku vaší vyživovací povinnosti. Uvést tedy musíte i počet nezletilých dětí. K žádosti o úvěr bude dokládat kupní smlouvu na nemovitost nebo smlouvu o smlouvě budoucí na konkrétní nemovitost. Ta musí obsahovat výši pořizovací ceny nemovitosti. Banka posoudí hodnotu nemovitosti. Je možné si nechat zpracovat vlastní odhad nemovitosti, ale často je to zbytečným nákladem. Banky mají své vlastní odhadce. Dokonce se může stát, že banka trvá na tom, aby nemovitost posoudil pouze její odhadce a neakceptuje jiný odhad nemovitosti.

Dále musíte bance doložit výši vlastních finančních prostředků. Banka poskytuje úvěr pouze do určitě procentní výše odhadní ceny nemovitosti. Vlastní hotovost dokládáte například výpisem z účtu nebo výpisem z účtu stavebního spoření. Pozor na finanční prostředky, které máte uloženy v různých investičních produktech. Roční výpis současné hodnoty investičního produktu není konkrétní výše prostředků, kterou byste získali při jejím předčasném vypovězení. Je třeba se dívat na takzvané odkupné, a i to může být sníženo o další poplatky. Následně budete bance dokládat potvrzení o příjmu. Potvrzení o příjmu může mít několik podob. Zpravidla se jedná o formulář, který vám banka připraví a zaměstnavatel vám potvrdí výši příjmu za poslední 3 měsíce. Některé bankovní instituce požadují i potvrzení za 6 měsíců, ale to je spíše výjimečný případ. Občas banky výši příjmu ověřují telefonickým kontaktem s vaším zaměstnavatelem. Banka může akceptovat místo formuláře potvrzené zaměstnavatelem výpisy z bankovního účtu. Některé banky požadují dokonce obojí. Potvrzený formulář i výpis z bankovního účtu. Naopak banka, u které máte vedený účet nemusí potvrzení od zaměstnavatele vyžadovat vůbec, jelikož postupuje podle informací, které má o pravidelných platbách na kreditní straně bankovního účtu klienta.

Žadatel, který není zaměstnancem, dokládá výši příjmů daňovým přiznáním. Při nedostatečné výši vlastního příjmu můžete využít ručitele. Nemovitost, která bude vstupovat jako zástava za úvěr musí být pojištěna, a to na částku, která odpovídá minimálně výši úvěru. Dokládáte i pojistnou smlouvu. Banka vám následně připraví podklady pro katastr nemovitostí, konkrétně zástavní právo k nemovitosti ve prospěch dané banky. S katastrálním úřadem jednáte vy a formulář s potvrzením o zástavním právu ve prospěch banky následně nesete zpět do banky. Některá banka vám za poplatek nabídne vyřízení povinností na katastru nemovitostí za vás, návrh na změnu zápisu si podá sama prostřednictvím datové schránky.

Pokud ručíte nemovitostí, kterou již v době podávání žádosti o úvěr máte ve vlastnictví budete dokládat nabývací titul k nemovitosti. Což znamená třeba kupní smlouvu na nemovitost. V případě, že ručíte nemovitostí další osoby, dokládáte její souhlas s ručením. Rovněž podepisujete souhlas s inkasem, pro provádění splátek hypotéky z vašeho účtu. Nesmí vás překvapit skutečnost, že souhlas s inkasem budete podepisovat na neomezenou výši, nebude tam uvedena jen konkrétní splátka hypotéky. Po podání žádosti o úvěr prověřuje banka záznamy v registrech dlužníků a bankovní historii žadatele.