Refinancování hypotéky vám zajistí lepší podmínky

Sjednali jste si hypoteční úvěr před mnoha lety, kdy byly mnohem vyšší úrokové sazby. A nejen to, rádi byste využili možnosti rychlejšího splácení, které umožňují nové předpisy pro poskytování hypotečních úvěrů. Žádný problém! Refinancujte hypotéku!

Splácíte hypoteční úvěr již mnoho let, na výši splátky jste zvyklí a považujete ji jako stabilní nutný měsíční výdaj. Vůbec to tak nemusí být. Možná si zprvu řeknete, že to bude spousta vyřizování a náročný proces, který vám ušetří jen pár stokorun, ale pozor! V obou případech se mýlíte. Refinancování hypotečního úvěru není složité ani náročné a je vyřízené poměrně rychle. A může vám přinést opravdu velmi zajímavou finanční částku v podobě úspor. A to nejen z důvodu nižší úrokové sazby a poplatků, ale také proto, kdy využijete možností rychlejšího postupného splácení. V takovém případě budete platit úroky mnohem kratší dobu. Uvažujte úvěr na 4 miliony korun, který splácíte již 5 let a dalších 10 let splatnosti je před vámi. Původní úvěr jste měli sjednán na 4,6 % ročně, nový hypoteční úvěr vám nabídnou za 2,1 %. Roční úspora na úrocích se v takovém případě pohybuje kolem sta tisíc korun! Ano, neznamená to, že ušetříte každý rok stejnou částku na úrocích, jelikož se úroky vypočítávají z aktuální dlužné částky, která se postupně snižuje. I tak se však jedná o obrovskou částku, kterou zaplatíte zbytečně v případě, kdy se rozhodnete pokračovat v současném splácení.

Kdy refinancovat hypotéku

Je třeba zdůraznit, že úvěrové smlouvy uzavírané před mnoha lety mohly mít v úvěrových podmínkách zakotvenou celou řadu sankcí a poplatků, kterými se snažily odradit klienty od předčasného splacení. Nejjednodušším způsobem je, načasovat přeúvěrování hypotéky na konec fixačního období. Na konci fixace je možné úvěr zcela splatit bez poplatků. Nečekejte však až na poslední měsíc! Je třeba začít vše vyřizovat alespoň tři měsíce před koncem fixace, abyste měli dostatek času vše vyřídit. Největším zdržením bývá zápis do katastru nemovitostí, kde na vyjádření čekáte 30 dní. U hypoték, kde nemáte stanovený konec fixace si přesně nastudujte, jaké poplatky vám naúčtují při předčasném splacení a porovnejte je s úsporou, kterou dosáhnete novým typem smlouvy.

Je postup při refinancování složitý?

Nejedná se přímo o složitý postup. Jen vás čeká delší lhůta při vyřizování než v případě nově sjednávaného úvěru. Do procesu bude vstupovat vaše stávající banka, katastr nemovitostí a nová banka.

1. Dohoda s novou a stávající bankou

Nejprve je třeba zjistit, za jakých podmínek můžete refinancovat původní hypotéku. Jak již bylo zmíněno, nejjednodušší je přeúvěrování v době, kdy končí fixační období. U překlenovacích úvěrů a některých typů hypotečních úvěrů je dokonce možnost předčasného splacení kdykoliv, což vám usnadní jednání. V nové bance sdělíte, že se bude jednat o přeúvěrování a nová banka vám nachystá kalkulaci nového úvěru a celou řadu formulářů, které postupně budete dokládat. Z části se bude jednat o podobný proces, jako při vyřizování nové hypotéky, některé úkony však přibydou.

2. Vyčíslení zůstatku úvěru

V nové bance si zjistíte, za jak dlouho vám poskytnou nový úvěr a k tomuto datu si necháte vyčíslit zůstatek stávající půjčky. Raději počítejte s určitou časovou rezervou. Pokud se jedná o přeúvěrování překlenovacího úvěru ze stavebního spoření nebo hypotečního úvěru, kde je možné kdykoliv splatit dříve, budete muset za vyčíslení zůstatku úvěru zaplatit poplatek. Tento poplatek může být až několik tisíc korun. Stávající banka vám zašle vyčíslení zůstatku úvěru poštou. K tomuto formuláři vám musí vystavit i formulář souhlasu s druhým pořadím při ručení? Co znamená takový formulář? Nemovitost je zastavena vůči původní bance. Nová banka vám však vyřídí úvěr jen v případě, kdy bude nemovitost zastavena ve prospěch nové banky. Na velmi krátký čas se tak stane, že v katastru nemovitostí budou zapsány obě banky. Nová banka na prvním místě, původní banka na druhém místě. Jakmile přejde úvěr pouze pod novou banku a původní úvěr bude zcela uhrazen, je v katastru nemovitostí zapsána už jen nová banka.

Při refinancování původního úvěru na konci fixačního období, vám banka zasílá vyčíslení zůstatku zcela zdarma. Avšak pozor. Jedná se trochu o trik, jelikož vám vyčíslení zůstatku zašlou až těsně před koncem fixace a samozřejmě neobsahuje souhlas s druhým místem v pořadí ručení. Je to samozřejmě záměrné jednání, abyste měli málo času na zjištění podmínek u jiné banky a na možnost refinancovat hypotéku. Proto si nechejte vyčíslit zůstatek k datumu konce fixace, avšak požádejte o něj už minimálně 3 měsíce před.

3. Nová hypoteční smlouva

Máte formulář s přesnou částkou, kterou musíte doplatit na stávajícím úvěru a rovněž souhlas se změnou ručení od původní banky. Navštívíte novou banku, kterou jste si vybrali pro poskytnutí úvěru. Dál už je proces vyřízení úvěru velmi podobný, jako při nové smlouvě. Nové bance doložíte potvrzení o příjmu, nabývací titul k nemovitosti, zůstatek původního úvěru, výši vlastních finančních prostředků a pojistnou smlouvu na nemovitost. Nová banka vám připraví formulář pro katastr nemovitostí. Přes podatelnu zanesete změnu na katastru nemovitostí, kde budou zapsány pro ručení obě banky. Do třiceti dnů vám přijde poštou výpis z katastru nemovitostí, který zanesete do nové banky. Pokud do té doby doložíte všechny ostatní doklady, bude úvěr už připraven k čerpání. Podepíšete souhlas s čerpáním úvěru a banka zašle všechny požadovanou částku na doplacení původní úvěru první bance. Poté vám první banka zašle potvrzení o uhrazení úvěru a zpravidla dá sama podnět na katastr nemovitostí k výmazu zástavního práva. Jakmile je řízení na katastru ukončeno, požádáte o výpis z katastru nemovitostí a nové bance přinesete formulář na kterém je zástavní právo na nemovitost vedené pouze vůči druhé bance. Dál už jen pokračujete v běžném režimu měsíčních splátek, podle nové úvěrové smlouvy.