Hypotéka na koupi bytu, stavbu domu i na rekonstrukci

Výše hypotéky, způsob vyřízení i způsob čerpání se liší podle účelu úvěru. Prostřednictvím hypotečního úvěru můžete hradit nákup nemovitosti, stavbu domu, ale i rekonstrukci.

Hypotéka na koupi bytu

Nejjednodušší vyřízení hypotečního úvěru je v případě, kdy se jej rozhodneme využít pro koupi bytu. Podle nových podmínek můžeme využít hypoteční úvěr až do 90 % odhadní ceny zastavené nemovitosti, obvykle však bývají sjednávány hypotéky na 80 % hodnoty nemovitosti. Podmínky získání úvěru jsou především dostatečná bonita klienta, tedy výše jeho příjmů a mít možnost zastavit nemovitost v odpovídající hodnotě.

Co budete potřebovat k vyřízení úvěru:

  • Doklady totožnosti.
  • Znát výši aktuálních závazků.
  • Kupní smlouva na nemovitost.
  • Odhad nemovitosti.
  • Doložení výše vlastních finančních prostředků.
  • Potvrzení o příjmu.
  • Pojistná smlouva na nemovitost, vinkulace pojistného plnění.
  • Vklad zástavního práva do katastru nemovitostí.

Hypotéka na stavbu rodinného domu

Hypoteční úvěr svou charakteristikou vyžaduje jednu důležitou podmínku a tou je ručení nemovitým majetkem. Jak ale ručit nemovitostí, kterou teprve plánujete postavit? Zpravidla se to řeší takzvaným postupným čerpáním hypotéky. V situaci, kdy budete stavět rodinný dům je nutné již mít zakoupený pozemek a zpracovanou projektovou dokumentaci ke stavbě. Pozemek a záměr předložíte odhadci a ten vám zpracuje budoucí hodnotu nemovitosti. Podle budoucí hodnoty nemovitosti je možné získat úvěr. Jelikož se stavba může prodražit, raději sjednejte vyšší částku úvěru. Většina hypotečních úvěrů umožňuje bezplatně nevyčerpat až dvacet procent sjednané částky. Vaše stavba bude financována postupně a vždy dostanete k dispozici další částku v různých fázích dokončení. A to vždy na základě nového odhadu nemovitosti a postupu stavby. Dříve bylo vyžadováno, abyste objem prací dokládali pomocí proplacených faktur, což podstatně snižovalo možnost stavět svépomocí a zvyšovalo administrativní náročnost. Od tohoto způsobu bylo již většinou upuštěno a postupné čerpání peněžních prostředků se děje jen na základě průběžných odhadů nemovitosti. Otevírá se tedy cesta k tomu, zajistit si celou řadu dílčích prací svépomocí a ušetřit výraznou sumu peněz. Proces hypotečního úvěru se dá zjednodušit. Jednou možností je využít jinou nemovitost pro ručení po dobu výstavby. Jakmile bude stavba dokončena, je možné změnit předmět ručení a nadále bude figurovat jako zástava nově dokončená stavba. Druhou možností, jak zrychlit proces je vzít si po dobu stavby jiný typ úvěru. Po kolaudaci objektu zažádáte o hypoteční úvěr a jeho prostřednictvím refinancujete původní půjčku na stavbu.

Hypotéka na rekonstrukci

O něco jednodušší je proces získání hypotečního úvěru na rekonstrukci. Zástavou za úvěr bude rekonstruovaná nemovitost. Pro získání hypotéky na rekonstrukci bude třeba předložit plán a rozpočet prací, které budou v rámci rekonstrukce vykonány. Tento rozpočet vám zpracuje stavební firma nebo si jej můžete sestavit sami. Rozpočet prací přezkoumá specialista banky a může vám uvedený rozpočet navýšit nebo zkrátit. Hypotéku na rekonstrukci získáte jen v případě, že všechny rekonstrukční práce probíhají v souladu se zákonem a na základě platného stavebního povolení. Bance budete předkládat platné stavební povolení nebo ohlášku stavebních prací. Rovněž musíte průběžně dokládat, že k rekonstrukci skutečně dochází. Dokládání se provádí pomocí předkládaných faktur za stavební práce nebo prostřednictvím odhadce, který průběžně hodnotí postup rekonstrukčních prací.

Pochopitelně ve všech případech bude nutné doložit stejná potvrzení a doklady jako v případě žádosti o hypoteční úvěr na koupi bytu.