Hypotéka pro manžele, partnery, podnikající osoby

Pokud žádáte o hypoteční úvěr a nejste jednotlivec, čeká vás velmi podobný proces a je třeba si připravit stejné dokumenty. V některých skutečnostech budou drobné odlišnosti.

Co budete potřebovat k vyřízení úvěru:

  • Doklady totožnosti.
  • Znát výši aktuálních závazků.
  • Kupní smlouva na nemovitost.
  • Odhad nemovitosti.
  • Doložení výše vlastních finančních prostředků.
  • Potvrzení o příjmu.
  • Pojistná smlouva na nemovitost, vinkulace pojistného plnění.
  • Vklad zástavního práva do katastru nemovitostí.

Hypoteční úvěr pro manželské páry

Pokud žádáte o hypotéku jako manželé, je nutná osobní přítomnost obou žadatelů. Oba podepisujete žádost o úvěr, dokládáte občanské průkazy vás obou a u obou bude vyžadováno potvrzení výše příjmů a informace o aktuálních závazcích, které oba splácíte. Pokud máte děti, banka tuto skutečnost zahrne do kalkulace při vyčíslení bonity klienta.

Nemovitosti, které jsou pořízeny za dobu trvání manželství se stávají předmětem společného jmění manželů.

Hypoteční úvěr pro partnerské páry

Počet uzavřených manželství se rok od roku snižuje a zároveň se zvyšuje i počet těch, kteří žijí ve společné domácnosti bez uzavření sňatku. Takový pár zpravidla řeší bytovou otázku nejprve pronájmem, časem však zatouží po vlastním bydlení. Nákup bytu je samozřejmě možný i v případě, kdy nejste manželským párem.

Jednodušší situace je ta, kdy se společně partneři dohodnou a nákup bytu bude realizovat jen jedna osoba. Ta bude dlužníkem a zároveň majitelem bytu. Bance musí prokázat, že je dostatečně bonitním klientem, tedy to, že je schopna splácet hypoteční úvěr. V případě, že se v pozdějších letech partnerský vztah rozpadne, nevznikají žádné problémy ohledně vlastnictví bytu ani splácení úvěru.

Obvyklejší však bývá, když partneři kupují nemovitost společně a společně ručí za závazky spojené se splácením úvěru. Je to pochopitelné, jeden z partnerů by ze svazku mohl po letech odejít bez nemovitosti i bez hotovosti, kterou po léta investoval do společného bydlení. Partneři se tedy dohodnou na společném vlastnictví nemovitosti a v katastru nemovitostí jsou uvedeni jako spolumajitelé. Před bankou vystupují jako spoludlužníci a oba dokládají výši svého příjmu a výši svých závazků.

Rovněž se ke společnému ručení za hypoteční úvěr přistupuje v případě, kdy jeden z partnerů nemá dostatečně vysoké příjmy pro získání úvěru.

Pro banku není rozdíl v tom, zda poskytuje úvěr manželskému páru nebo spoludlužníkům. Problém však nastává v případě rozchodu a vypořádání majetku.

Hypoteční úvěr pro podnikatele

Jste osoba samostatně výdělečně činná a máte zájem o získání hypotečního úvěru. Platí pro vás stejná pravidla jako pro jednotlivce, pouze s tím rozdílem, že musíte bance prokázat dostatečnou bonitu. A zde narazí celá řada živnostníků na problém. Pro posouzení bonity dokládáte bance dvě poslední daňová přiznání. Podle výše zisku následně banka vypočítává měsíční příjem žadatele. Začínající podnikatel, který nemůže doložit dvě daňová přiznání narazí na problém a na problém narazí i mnoho ostatních podnikatelů, kteří přistupují k nejrůznějším optimalizacím daňového přiznání. Jak situaci řešit? Je možné vyhledat banku, která poskytne hypoteční úvěr bez dokládání příjmů, takový úvěr je však mnohem nákladnější. Také může banka přistoupit k jiné metodice výpočtu příjmů, například ne podle částky uvedeného zisku, ale podle výše obratu.

Nejjednodušším způsobem, jak získat hypoteční úvěr, pokud jste OSVČ je samozřejmě to, plánovat budoucí nákup nemovitosti a sjednání hypotečního úvěru s dostatečným předstihem. Což může představovat i zmíněné dva roky, po kterých předložíte bance daňová přiznání s dostatečnou výší zisku.