Nové podmínky hypotečních úvěrů

Na konci roku 2017 došlo ke změně zákona, který upravuje i poskytování hypotečních úvěrů. Ano, některé podmínky se zpřísnily, ale v nově sjednávaných smlouvách naleznou klienti i celou řadu výhod.

Proč novou hypotéku

Podle nových pravidel se například změnila možnost vkládání mimořádných splátek. Každý rok můžete zaplatit až čtvrtinu půjčené částky. Ve výpočtu není žádný zádrhel. Máte sjednaný hypoteční úvěr na 4 miliony korun, každý rok můžete zaplatit až jeden milion v mimořádné splátce. Mimořádnou splátku je třeba zaslat bance měsíc před výročím podpisu smlouvy o hypotečním úvěru. Pokračujme v příkladu s úvěrem na 4 miliony. Datum podpisu na vaší smlouvě o hypotečním úvěru je 10. května 2018. V mimořádné splátce, kterou zašlete bance tak, aby ji měla na úvěrovém účtu k 10. dubnu 2018, můžete zaslat třeba jen pár tisíc, maximálně však jeden milion korun. Za takovou mimořádnou splátku nezaplatíte žádný poplatek. Teoreticky tak máte možnost splatit celý úvěr za čtyři roky, bez ohledu na sjednanou dobu splácení nebo délku fixace. Po uhrazení mimořádné splátky vám banka vypracuje nový splátkový kalendář a sdělí vám aktuální výši měsíční splátky. Budete tedy další rok platit menší částku každý měsíc.

Další novinkou je možnost úplného splacení hypotéky při nenadálých okolnostech. Je možné zcela splatit hypoteční úvěr v případě, že se dlužník potýká s dlouhodobou nemocí nebo jej postihla invalidita. K takovému kroku je možné podle nových podmínek přistoupit i v případě úmrtí dlužníka. Usnadní se tím prodej bytu. Rozdíl mezi prodejní cenou a zbývající dlužnou částkou pak zůstává v dědickém řízení.

I prodej nemovitosti je s novými pravidly hypotečních úvěrů jednodušší. Pokud budete danou nemovitost prodávat za déle než 24 měsíců, smí vám banka naúčtovat jen jedno procento z předčasně splácené částky, avšak maximálně 50 tisíc korun. Kdybyste nemovitost prodávali dříve, banka vám může naúčtovat jen skutečné náklady, které jim vznikají s předčasným splacením. Bohužel metodika výpočtu skutečných nákladů není v zákoně zakotvena. Uvažuje se o částce ve výši poplatku za administrativní zpracování a rozhodně by se nemělo jednat o tisíce, ale spíše stokoruny.

Konec stoprocentním hypotékám

Podle nových podmínek už není možné získat takzvanou stoprocentní hypotéku. Je třeba zmínit, že v minulosti sice nepatřila mezi upřednostňované produkty, jelikož měla vyšší úrokovou sazbu, avšak umožnila dosáhnout na hypoteční úvěr většímu počtu klientů.

Již dříve byly nejvíce oblíbené osmdesáti procentní hypotéky. U tohoto typu hypotéky se klienti mohli těšit na nejvýhodnější úrokovou sazbu. Dnes Česká národní banka doporučuje poskytování především úvěrů, u kterých mají klienti alespoň dvacet procent vlastních prostředků, tedy podporuje poskytování právě osmdesáti procentních hypoték. Banky mohou nabízet výhodnější úrokové sazby právě u úvěrů, které jsou na nižší procento odhadní ceny nemovitosti. Dnes vám banka může poskytnout hypoteční úvěr na maximálně devadesát procent odhadní ceny nemovitosti. Pokud nemáte dostatek finančních prostředků na zbývajících deset nebo dvacet procent, je možné využít různé kombinace dalších úvěrů. Obvykle klienti využívají úvěr ze stavebního spoření nebo překlenovací úvěr ze stavebního spoření.

Od těchto regulací si Česká národní banka slibovala zejména zpomalení růstu cen nemovitostí v roce 2018 a v dalších letech. Je otázkou, zda zmíněné regulace jen nepodpořily vyšší poptávku po nemovitostech z důvodů nejistoty na trhu. Klienti se obávali a obávají, že by v budoucnu mohlo přijít další zpřísnění podmínek, a to je motivuje k dalším nákupům. Vyšší poptávka pak tlačí ceny nemovitostí vzhůru, což znamená, že jsme se dosud nedočkali žádného výrazného poklesu cen nemovitostí.